Για τις πληροφορίες των προφίλ που παρουσιάζονται, αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι δάσκαλοι/ωδεία, κάτοχοι των εκάστοτε προφίλ